Bloggarkiv

Smil – og verden smiler tilbake? :-)

Smilies x 3

Jeg forsker på mye spennende. De siste par årene har jeg blant annet sett nærmere på bruk av såkalte smilefjes i jobbkommunikasjon, og hvordan folk reagerer bevisst og ubevisst når de mottar meldinger med slike symboler.

Mandag den 14. august hadde jeg en gjestekommentar i Dagens Næringsliv, der jeg skrev litt om dette. Jeg gjengir artikkelen under. Den vakte stor debatt, ikke minst i sosiale medier som Twitter.

Ikke alle liker det jeg finner, nemlig at bruk av smilefjes kan ha negative utslag. De håper og tror at det alltid er bra å slenge på et smilefjes. Det kan vel ikke skade å smile, kan det? Og mange er opptatt av at måten vi ser på smilefjes og lignende symboler (emotikons) er i endring. At de unge i dag har et helt annen måte å kommunisere på, og at emotikons i stadig større grad erstatter ord i kjapp kommunikasjon på f.eks. sms. Og atter andre (veldg mange) snakker om bruk av emotikons i helt andre sammenhenger enn jobb.

Jeg ser derimot på hvordan folk reagerer på smilefjes (og lignende) nå for tiden, og i Norge. Jeg studerer de helt ubevisste reaksjonene, som folk ofte ikke er klar over selv. Dette gjør jeg gjennom å gjennomføre såkalte kontrollerte eksperiment, der jeg ikke spør folk om hvordan de tror de vil reagere, men tester hvordan de faktisk reagerer. Ingen som er med på eksperimentene blir bedt om å sammenligne meldinger med og uten smilefjes. Hver deltager ser bare én variant. Jeg ser også på smilefjes (og lignende) bare i jobbsammenheng. Reaksjonene kan være helt annerledes i andre sammenhenger.

Selv velger jeg å bruke smilefjes både i sms og på Twitter, så lenge jeg synes det passer. Men i mer formelle jobbsammenhenger er jeg tilbakeholden. Smilefjes hører vel neppe hjemme i en kontrakt. Eller i legejournaler og politirapporter, selv om noen forteller om eksempler også på det. For å lykkes med kommunikasjon, må man ta hensyn til både settingen og mottakeren. Det finnes ingen fasitsvar, og folk reagerer forskjellig. Mine – og andres – studier – viser derfor at bruk av smilefjes er risikosport. Spesielt overfor noen du ikke kjenner.

Jeg forsker også videre på både smilefjes, surefjes, utropstegn, staveleif og andre språklige noter og unoter, så det kommer mer. (Har du forslag til ting jeg og studentene mine bør forske på, tar jeg gjerne i mot forslag. Bruk for eksempel kommentarfeltet nederst.)

Her er et øyeblikksbilde og noen eksempler basert på de eksperimentene jeg har gjennomført de siste par årene. Vil du lese mer, finner du mer stoff om dette og mye annet om kommunikasjon og påvirkning i min helt ferske bok: Makt og påvirkning; Hvordan få gjennomslag på jobben.  Og vil du være med på boklanseringen, har du fremdeles mulighet til å melde deg på her.

Her kommer min gjestekommentar fra DN:

 

Smilefjes er risikosport  :-)

Statens lånekasse er bare en av mange bedrifter som har begynt å krydre sin kundekommunikasjon med smilefjes, i alle fall på Twitter. Skatteetaten bruker hjertetegn på Twitter.

Stadig flere medarbeidere bruker smilefjes og lignende tegn som skal illustrere følelser når de kommuniserer med hverandre og med kunder. Noen slenger på et smilefjes for å virke blide og tilgjengelige. Andre bruker smilefjes for å glatte over et negativt budskap. Noen bruker smilefjes når de ber om en tjeneste. Og mange legger til et smilefjes fordi de synes de må.

Eksperimenter med smilefjes

Smilefjesene er så mange og så vanlige at en sms eller epost uten et smilefjes lett kan bli oppfattet som litt brysk. Men er det alltid lurt å bruke smilefjes? Jeg har sett nærmere på det i mange eksperimenter fra arbeidslivet her i Norge.

Flere eksperimenter viser at bruk av smilefjes er risikosport, spesielt hvis man ikke kjenner den man smiler til. Bruk av smilefjes gjør at man ofte blir sett på som mindre kompetent og mindre profesjonell. For eksempel blir jobbsøkere som bruker smilefjes i eposter til potensielle arbeidsgivere, sett på som hyggeligere, men også som mindre profesjonelle og mindre aktuelle for jobben de søker på.

Virker mindre kompetent

En person som tilbyr tjenester til nye kunder, bør også være forsiktig med smilefjesene. Når unge studenter fikk se en epost fra en mulig ny tannlege, syntes de at tannlegen virket mindre kompetent og var mindre aktuell om han brukte smilefjes i eposten. Studenter som leste en helt identisk epost fra samme tannlege, men uten smilefjes, var vesentlig mer positive, både til tannlegens kvalifikasjoner og til å bruke tannlegen.

Flere andre eksperimenter tyder på at ledere og medarbeidere som bruker smilefjes i epost til hverandre, blir sett på som mindre kompetente og mindre profesjonelle, spesielt hvis de ikke kjenner hverandre så godt fra før.

Det er også risikabelt å slenge på et smilefjes når man ber noen om en tjeneste. Når eposter med spørsmål om hjelp inneholder et par smilefjes, synes mottageren det er mye mer naturlig å be om en gjentjeneste. Det ser ut til at smilefjeset gjør det enda tydeligere at senderen ber om noe. Senderen mente kanskje at smilefjeset bare skulle blidgjøre mottageren.

Menn mer negative enn kvinner

Menn reagerer typisk mer negativt på smilefjes enn kvinner. Mannlige kunder som mottok en kundeundersøkelse med smilefjes, ga bedriften dårligere vurdering enn når de fikk samme undersøkelse uten smilefjes. For kvinnelige kunder var det motsatt.

Den samme tendensen viser seg i jobbsøknader. En kvinnelig arbeidssøker som brukte smilefjes i en epost, ble vurdert som mindre sympatisk av mannlige arbeidsgivere og mer sympatisk av kvinnelige arbeidsgivere.

Mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes, fikk dårligere vurdering på kompetanse og profesjonalitet både av kvinnelige og mannlige arbeidsgivere. Og mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes og ble vurdert av mannlige arbeidsgivere, kom aller dårligst ut. Disse eksperimentene viser at menn og kvinner fortolker smilefjesene – og intensjonene bak bruk av smilefjesene – forskjellig.

Vær varsom med smilefjes på jobb

Når vi snakker med dem som har deltatt i eksperimentene, tror de ofte at vi har funnet noe helt annet enn det vi faktisk har. Folk flest tror at de vet hvordan de reagerer. Men de tar ofte feil. Ellers ville de vel neppe brukt smilefjes og lignende symboler så ofte som de gjør.

Mye tyder på at smilefjes og lignende symboler, har en ubevisst, negativ effekt, spesielt i jobbsammenheng. Derfor bør de brukes med varsomhet. Jeg for min del betakker meg for smilefjes og hjertesymbol fra Skatteetaten. Men ha en fin uke dere! :)

Kilde:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 18. august 2014. Den er også gjengitt på BIs nettsider

 

Invitasjon til boklansering 10. sept kl. 17.00

FRISTEN FOR PÅMELDING ER NÅ GÅTT UT.

 

Info og påmelding her.

Makt og påvirkningskraft - omslag

Hva var det med Kåre Valebrokk?

Kåre Valebrokk TV2

I går ble bok nummer to om Kåre Valebrokk lansert. Boken heter “Valebrokks metode – Et hjerte av gull og en neve av stål”. Jeg var invitert til lanseringsfesten og til å delta i panelet som skulle snakke om Valebrokk som person og leder. Da invitasjonen kom, takket jeg selvfølgelig ja.

Hvorfor det? Jo, ikke bare fordi Valebrokk er den mest beundrede norske pressemannen på veldig lang tid. Han er også en av de mest innflytelsesrike og beundrede ledere i Norge på lang tid. Og i tillegg en person og leder som hadde en beundrerskare langt utenfor pressekretser. Alle visste hvem han var og nesten alle beundret ham. Valebrokk kunne knapt komme seg en tur rundt Sognsvann fordi det var så mange som kom bort for å veksle noen ord. Hele Norge hadde et forhold til Valebrokk, sier forfatterne av boken, Trond Vernegg og Magne Otterdal. Inkludert meg.

Da jeg leste manus til boken “Valebrokks metode”, slo det meg ganske umiddelbart at her var det interessant litteratur for alle som enten selv vil bli leder eller jobber med lederutvelgelse eller lederutvikling. Valebrokk sa selv at ledelseslitteratur var noe av det verste han visste.  Det forstår jeg godt. Det er få gode ledere som følger en moteoppskrift på ledelse. Gode ledere gjør ofte noe helt annet enn det vi snakker mest om når det gjelder ledelse. Og Valebrokk er et veldig godt eksempel på hva som virkelig gjelder hvis man vil lykkes og få stor makt og påvirkningskraft.

Valebrokk gjorde helt sikkert også mange ting som ikke var optimalt i rollen som leder. Han var ikke perfekt. Men et “perfekt” menneske er ikke en god leder. La oss derfor se på det som var veldig bra.

Noe av det som var så unikt med Valebrokk, var at han klarte å trekke på mange ulike former for makt, det vil si mange ulike kilder til å påvirke andre. Han hadde ikke bare makt i kraft av sin stilling som redaktør eller leder. Altfor mange tror at det er stillingen, det vil si makten som kommer gjennom posisjon og titler, som er det viktigste. En lederstilling gir kontroll over ressurser og beslutningsmyndighet og dermed mulighet til å påvirke andre gjennom belønning og straff. Stillingsmakten er likevel et skrøpelig grunnlag for å lede, hvis man ikke har flere kilder til makt å trekke på. Uten flere kilder til makt, mister folk tillit, motivasjon og respekt.

Valebrokk hadde også ekspertmakt. Han var en god fagmann. Og han ble respektert for det. Men heller ikke det er nok i lengden. Mange som er veldig dyktige og gjør en veldig god jobb, lykkes ikke i arbeidslivet eller som ledere. Det er andre ting som ofte teller mer. Derfor er det mange som ikke gjør en spesielt god jobb, som likevel kommer langt og gjør det bedre enn de faglig flinke.

Valebrokk hadde i tillegg til stilling og ekspertise, også noen maktbaser som i mye større grad handlet om hans personlighet og hans holdninger og innstillinger. Forfatterne av boken “Valebrokks metode” skriver at han hadde en “ekstrem personlighet”.

Valebrokk likte å provosere og hadde en unik evne til å engasjere og begeistre andre. Både medarbeidere og lesere. Mye av det han skrev var litt “motstrøms”. Mye av det han sa, også offentlig var spissformulert og ukonvensjonelt. Han bannet og satte ting på spissen. Han kalte en spade for en spade. Valebrokks kronikker var preget av snert og intelligent humor. Han drev ikke med “bullshit”. Han var spennnede. Og han var ekte.

Valebrokk hadde også makt gjennom sine usedvanlig sterke argumentasjonsevner. Det å være god til å argumentere handler om noe annet enn å lire av seg saklige, logiske argumenter. Valebrokk hadde alle de retoriske grepene i sin hule hånd. Han hadde logos, det vil si de logiske resonnementene og argumentene. Han hadde ethos, det vil si troverdighet i kraft av sin ekspertise og personlighet. Og han hadde pathos, det vil si evnen til å engasjere, inspirere og vekke følelser hos andre.

Hvordan klarte han det?

Valebrokk hadde for det første en sterk overbevisning. Han trodde på det han selv sa. Og det var tydelig. Han ville noe. Og han ville det sterkt. Og han var villig for å gi og ofre mye for å oppnå det han ville.

Valebrokk hadde også tydelige verdier.  Han snakket ikke bare om penger og bunnlinje. Han var opptatt av at produktet skulle være godt. Ikke bare for å tjene penger. Han forventet lojalitet og punktlighet. Han hatet grisevitser og på-kanten-humor, og ble hvitglødende av raseri hvis noen trådde feil der. Han hjalp medarbeidere med langt mer enn å gjøre en god jobb. Han ordnet med hjelp til flytting, fikset nye boliger og sørget for julekalendre til stressede barneforeldre. Han ringte og spurte tidligere ansatte om det var noe han kunne hjelpe til med, hvis han så at de hadde det tøft en periode. Han tok frem sin egen lommebok hvis noen hadde det trangt økonomisk en periode.  Valebrokk var en hederlig person og svært opptatt av å være nettopp det.  Han hadde et hjerte av gull, som forfatterne av boken sier.

Overfor medarbeidere som var dyktige og ville noe, gjorde han dessuten en genistrek. Han ga dem tillit og autonomi. Han kastet dem ut på dypt vann. Med eller uten flytevest. Evne til å vise tillit og gi autonomi – når bestillingen er klar – er en helt avgjørende og dessverre sterkt undervurdert lederegenskap.

Valebrokk hadde dessuten plussfokus – ikke minusfokus – overfor medarbeidere. Hvis noe ikke var bra nok, fortalte han medarbeideren at de ikke hadde tatt ut hele potensialet i det de jobbet med.  I dagens arbeidsliv snakker ledere flest mer om hva medarbeiderne mangler, og om gapanalyser og avvik. Plussfokus er nok en lederegenskap som er helt avgjørende og sterkt undervurdert.

Valebrokk satte likevel veldig klare krav. Han tålte ikke unnasluntring eller illojalitet. Medarbeiderne måtte levere. Valebrokk hadde derfor også det forfatterne av boken kaller en “stålneve”. Den kunne komme brått på for dem som ikke hadde fulgt med i timen. Men av andre er han kjent som en mann som alltid stod ved sitt ord og sitt håndtrykk. Alltid.

Valebrokk hadde derfor makt og påvirkningskraft gjennom sin stilling, sin ekspertise, sine argumentasjonsevner, sin personlighet, sin overbevisning og sine verdier. I tillegg hadde han makt gjennom tilgang på usigelig mye informasjon. Både fordi så mange ville snakke med ham og fordi han leste og hørte på så mange andre.

Valebrokk hadde dessuten, og ikke minst, enda en gave som ikke er alle forunt. De han snakket med, opplevde at han lyttet og forsto dem. Ikke bare fordi han så ut som om han lyttet, men fordi han kom med tilbakemeldinger og kommentarer som viste at han hadde lyttet og forstått. Denne siste egenskapen, evnen til å få andre til å føle seg sett og anerkjent, er kanskje den aller, aller viktigste for å oppnå sosial påvirkningskraft.

Alle som er opptatt av ledelse, bør derfor se nærmere på Kåre Valebrokk. Jeg har satt boken “Valebrokks metode” på pensum for lederkurset “Påvirkning og makt i lederrrollen” for neste studieår. Der er det mye å diskutere, reflektere over og lære av.

Og jeg regner med at boken ofte vil bli nevnt i “På nattbordet” i DN i lang tid fremover. Underholdende, inspirerende og nyttig! Ikke gå glipp av den, hvis du mener alvor, er mitt råd!

Les mer om boken her:
https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/akademisk/product-detail.action?id=167405
God helg!

/linda lai

Hva får deg til å klikke?

Jeg og Audun Farbrot (forskningskommunikator ved BI) har forsket på hva som får deg til å å klikke på nettet, enten det er Twitter eller Finn.no.

Våre helt ferske studier blir snart publisert i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet «Social Influence». Her en norsk kortversjon, der du får essensen av våre funn. Se DN 12. okt. :DN 12102013 Lai og Farbrot

Eller denne redigerte versjonen på BIs nettsider: http://www.bi.no/bizreview/artikler/hva-far-deg-til-a-klikke-/

Og så glad ble jeg, da jeg leste mailen om at artikkelen var akseptert for publisering:
(Det ligger litt jobb bak.)

Rosa bluse 002

Flere spennede forskningsartikler om påvirkning er på gang!

Gode høstdager videre!

/Linda Lai

Hvem skal du påvirke – en maksimerer eller satisfiserer?

Hvis du vil påvirke noen, er det viktig å kjenne til hvordan de liker å ta beslutninger. Er den du skal påvirke en maksimerer eller en satisfiserer?

Choice

Maksimerere ønsker å finne det aller beste alternativet av alle mulige alternativ som finnes. For dem er kun det beste godt nok. Derfor er de opptatt av å vurdere mange alternativer, helst alle, og vurderer dem så grundig som mulig. De vil føle seg sikre på at de har valgt det aller beste alternativet, og at de ikke kommer til å angre. Ekstreme maksimerere vil ha det beste som mål nærmest uansett hva valget gjelder, og om det er viktig eller ikke. Maksimererne liker selve prosessen og vegrer seg ofte for å ta det endelige valget, nettopp fordi de ofte er usikre på om det kan finnes et enda bedre alternativ der ute et sted, enten nå eller i fremtiden.

Satisfiserere er derimot mer opptatt av finne et alternativ som tilfredsstiller deres behov, og å finne en balanse mellom tiden og energien de bruker på å lete etter et alternativ og kvaliteten på det alternativet de ender opp med. Hvis deres kriterier og behov er tilfredsstilt, er det ikke så viktig om det finnes noe som er enda bedre. Det er ikke sikkert at de opplever behov for de ekstra kvalitetene, eller at de mener det er verd tiden og energien det koster å få noe enda bedre.

Satisfisererne er ofte utålmodige og bestemmer seg fort. Hvis det dukker opp et alternativ som er godt nok for dem, er det ofte ingen grunn til å lete videre. Det betyr ikke at satisfisererne nødvendigvis velger noe som er mye dårligere enn maksimererne. Noen ganger er det tvert imot. For å kunne ta raske valg, baserer satisfisererne seg i mye større grad på tommelfingerregler av typen “dyrest er best” for å kunne skjære gjennom mengden av alternativer. Satisfisererne er heller ikke nødvendigvis “sacrifisers”. De gir ikke bare avkall på noe. Det er derimot det overordnede målet med beslutningene og hvilken fremgangsmåte de foretrekker som skiller dem fra maksimererne.

Folk er selvfølgelig ikke bare enten maksimerere eller satisfiserere. Mange er også en mellomting og veksler mellom maksimering og satisfisering avhengig av hvor viktig valget er for dem. Tendensen til å maksimere øker når valget er viktig for oss og har store og kanskje irreversible konsekvenser. Men mellom en fjerdedel og en tredjedel av oss har en sterk tendens til å maksimere uansett hva valget gjelder, og en tilsvarende andel foretrekker å satisfisere i de aller fleste valgsituasjoner. Og det er ofte lett å finne ut hva en person foretrekker. Mange kjenner seg umiddelbart igjen i beskrivelsene og har ingen problemer med å se på seg selv som enten maksimerere eller satisfiserere.

Ett eksempel kan illustrere forskjellene. En maksimerer som skal kjøpe ny bil har ofte høye bunker med brosjyrer for mange ulike bilmodeller liggende. Maksimereren bruker mange timer på nettet for å søke etter informasjon og andres erfaringer og oppfatninger. Maksimereren besøker mange bilforhandlere og prøvekjører mange biler. Maksimereren bruker mye tid å tenke, vurdere og diskutere med andre. Det tar ofte lang tid før valget blir tatt, hvis det blir tatt i det hele tatt. Ett problem mange maksimerere sliter med, er at de utsetter valg fordi de tror eller vet at det snart vil komme én eller flere enda bedre modeller. Og det gjør det jo hele tiden. De mest ekstreme maksimererne kan derfor ende opp med sterk beslutningsvegring og at de ikke noen gang kommer i mål.

Når en satisfiserer skal kjøpe bil, går det mye raskere. Satisfisereren har ofte klare oppfatninger av hvilken type bil han eller hun skal ha og søker bevisst etter alternativer av denne typen. Antallet alternativet blir raskt redusert ved hjelp av eliminering basert på at viktige kriterier ikke er tilfredsstilt. Hvis bilen skal ha automatgir, blir ikke biler med manuelt gir vurdert selv om de har andre fordeler. Satisfisereren prøvekjører ofte bare én eller noen veldig få biler. Og den bilen som virker mest aktuell prøvekjøres vanligvis først. Hvis den overbeviser, tar satisfisereren ofte et valg der og da.

For å påvirke maksimerernes valg kreves derfor en helt annen fremgangsmåte enn overfor satisfisererne. Maksimerere forsøker seg på en analytisk og systematisk tilnærming og trekker mye mer på det vi kaller system to i menneskelig tenkning, det vil si kontrollert, sakte tenkning (jfr. Kahnemans bok “Thinking, fast and slow”, 2011, som også finnes på norsk). De ønsker mye informasjon om tilgjengelige alternativer. De liker også informasjon som sammenligner alternativer ut fra mest mulig presise kriterier, og de legger stor vekt på tester og kåringer av beste alternativ. “Best i test” er drømmen for maksimereren. De trenger forsikringer om at de ikke vil angre, gjerne i form av en eller annen form for tilfredshetsgaranti eller angre- og returrett. IKEA er maksimerernes paradis fordi de får full retur- og bytterett uten tidsfrist. Netthandel er også optimal for maksimerere siden det i likhet med telefon- og postordresalg gis gode angremuligheter. Men nettet gir også maksimererne tilgang på enorme mengder informasjon om uendelig antall alternativer, samt tester og sammenligninger maksimereren kan benytte. Nettet er maksimererens paradis.

Satisfiserere tenker mer raskt, intuitivt og automatisk, dvs i såkalt system to. De ønsker å forenkle valget, kutte ned på antall alternativer og fokusere på de viktigste kriteriene som må være tilfredsstilt. De vil ha mindre informasjon og mer fokusert informasjon. “Alt du trenger på ett sted” eller “pakkeløsninger” er noe satisfiserere gjerne liker. Eller informasjon som overbeviser om at ett alternativ gir dem topp uttelling på det som er aller viktigst for dem, for eksempel at bilen trekker en tung henger opp til hytta, selv på vinterstid. Da spiller det ikke så stor rolle om det finnes en annen bil som scorer bedre på noen av de kriteriene som ikke er fullt så viktige.

For å påvirke en satisfiserer gjelder det derfor å avdekke de aller viktigste kriteriene, det vil si krav til løsning, og deretter fokusere på ett eller noen få alternativer som tilfredsstiller disse kriteriene. Og det gjelder å unngå fristelsen til å legge vekt på mange kriterier eller vise frem for mange alternativer. Da øker risikoen for at satisfisereren blir utålmodig og trekker seg fra hele valgsituasjonen, eller velger noe helt annet enn det påvirkeren ønsker.  Nettet er også flott for satisfiserere, men det brukes på en annen måte, og mulighetene for å få satisfiererens oppmerksomhet er svært begrensede.

Antall alternativer er et viktig stikkord. Men selv om maksimereren liker mange alternativer, er det viktig å huske at jo likere alternativene er, desto vanskeligere er det å velge. Veldig like alternativer øker den kognitive dissonansen, det vil si den indre tvilen og indre konflikten. Når den kognitive dissonansen er høy, er det vanskelig å velge. Når alternativene derimot er klart forskjellige, blir den kognitive dissonansen lavere og det er enklere å velge.

Når alternativene er veldig like, øker også sannsynligheten for at man i etterkant tviler og angrer på det man har valgt. Når valget først er tatt og det er har gått litt tid, er det ofte ikke så lett å huske alle detaljer ved de alternativene man har vurdert og hvilke avveininger som var utslagsgivende for at man valgte det man gjorde. Da øker igjen den kognitive dissonansen, og tvilen melder seg. Hvis tvilen blir stor nok, kan det ende med at man angrer, selv om man ikke egentlig vet om noe annet alternativ var bedre.

Maksimerere har en spesielt sterk tendens til å tvile og angre, selv om de er mest opptatt av å gardere seg mot nettopp det. En av forklaringene er at de alltid kan oppdage et nytt og enda bedre alternativ, eller glemme de avveiningene valget var tuftet på. Da oppleves ikke lenger valget de har gjort som aller best. De har også en større tendens til å sammenligne seg med andre og kan angre på sitt valg hvis naboen eller en kollega har valgt noe som virker bedre, eller er nyere eller dyrere. Maksimererne er derfor overrepresentert på klage-, bytte- og returstatistikken, og er i så måte mange selgeres verste mareritt. De er også mer opptatt av å være konsekvente og å stå for sine valg, men i praksis er de mindre konsekvente og mindre lojale mot sine egne valg og mot dem de kjøper varer og tjenester av enn satisfisererne. Maksimererne har med andre ord valgt en vei der det er vanskelig å lykkes.

Satisfiserere gjør det lettere for seg selv. De har en mye mindre tendens til å angre, nettopp fordi de ikke har noen grunn til å angre så lenge valgene de har gjort møter deres egne forventninger og tilfredsstiller deres egne krav. Om satisfisereren angrer er det uavhengig av hva andre måtte ha valgt og hva som ellers finnes tilgjengelig.  Satisfisereren er med andre ord mer indre styrt og selvstendig i sine valg enn maksimereren, som er mer ytre styrt.

For en påvirker er det avgjørende å huske at de argumentene som er viktigst for en maksimerer er irrevante for en satisfiserer. Tiden en påvirker har tid rådighet er også mye mindre når den som skal påvirkes er en satisfiserer. Maksimereren tar seg bedre tid, vil ha mer informasjon og er derfor mer tålmodig, mens satisfisereren bruker mye mindre tid og ofte er utålmodig og kjapp.  Maksimereren trenger mange og gode argumenter. Satisfisereren trenger tilfredsstillelse.

(Teksten over er et redigert utdrag av manus til boken “Påvirkningskraft” som kommer på Cappelen Damm Akademisk, og bygger på min forskning, m.a. to artikler i den vitenskapelige journalen “Judgment and Decision Making» som ligger åpent tilgjengelige på nett:
* Linda Lai (2011): Maximizing and customer loyalty: are maximizers less loyal? Judgment and Decision Making, Vol. 6, no. 4, June 2011, pp. 307–313.
* Linda Lai (2010): Maximizing without difficulty: A modified maximizing scale and its correlates. Judgment and Decision Making, Vol. 5, No. 3, June 2010, pp. 164–175.)

Smiler du på mail?

Bruker du :-) eller :-(  eller andre «emotegn» i jobbrelaterte mail, som så mange andre? Sikker på at det er smart, på alle mulige måter? Og overfor alle mulige mottakere?

Du er antagelig litt på vakt nå. Og helt riktig, det er ikke like smart å bruke «emotegn» i alle mulige sammenhenger.  Jeg forsker blant annet på bruk av «emotegn» (engelsk: emoticons)  i epost. Jeg forteller snart mer her om hva jeg har funnet. Flere av «mine» Master of Science (MSc) og Executive Master studenter bidrar til denne forskningen ved å gjøre spennende eksperimenter, og resultatene fra mange av disse eksperimentene vil jeg dele med dere.

I mellomtiden vil jeg gjerne høre hvorfor du bruker :-) eller :-( i dine jobbmail  – eller ikke!

Ønsker dere alle en super, lærerik uke!

Linda Lai