Bloggarkiv

3 av 6 på topp på BIs sider er mine!

Hele tre av mine artikler er denne måneden blant de seks mest leste artiklene på BI Bizreview!
Veldig gøy at stoffet fenger interesse!

Nummer 1: Hva får deg til å klikke?
http://www.bi.no/bizreview/artikler/hva-far-deg-til-a-klikke-/

Morsomt at akkurat denne blir den mest populære. Men så har jeg og min medforsker, Audun Farbrot (BIs egen forskningsformidler) også brukt det vi har funnet ut at er mest effektivt i selve tittelen. Vi har forsket både på Twitter og Finn.no, med god hjelp fra flere masterstudenter, og vi finner det samme begge steder.

Artikkkelen er også publisert som en gjestekommentar i DN. Tittelen på den engelske originalartikkelen er «What makes you click?», og den kommer snart på trykk i det vitenskapelige tidsskriftet «Social Influence».

(Bilde fra absjain.com)

(Bilde fra absjain.com)


Nummer 4: Kunnskapsarbeideren.
http://www.bi.no/bizreview/artikler/kunnskapsarbeideren/

Det vil si: Mytene om de såkalte kunnskaparbeiderene – versus realitetene. Er de såkalte kunnskapsarbeiderne, som medarbeidere med høyere utdanning så ofte kalles, egentlig så forskjellige fra andre? Og er det bare medarbeidere med høyere utdanning som baserer seg på kunnskap i jobben sin? Selvfølgelig ikke.

Denne artikkelen er også enn oppfølging til artikkelen «Mastersyken», som ligger på sjetteplass (se under). Begge artikler er basert på gjestekommentarer i Kapital som bygger på min forskning om kompetanseledelse gjennom mange år, på mange tusen medarbeidere og ledere. Les også mer i boken «Strategisk kompetanseledelse», som kom i tredje utgave i høst.

(Bilde fra knowledgejum.com)

(Bilde fra knowledgejum.com)

Nummer 6: Mastersyken
http://www.bi.no/bizreview/artikler/mastersyken/

Er det virkelig behov for en master til alle jobber? Det kan virke slik.  Men jakten på høyest mulig utdanning fremfor riktig kompetanse er et feilspor som har mange svært uheldige konsekvenser, både for arbeidsgivere, medarbeidere og for samfunnet. Det kan vi dokumentere ut fra omfattende forskning på norske arbeidstakere. Se også her mer i boken «Strategisk kompetanseledelse»: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245014471

Denne artikkelen provoserer mange, og gleder enda flere – ut å dømme fra alle reaksjonene jeg fikk og fremdeles får, på mail, telefon og Twitter.  Mange som mener de er uenige, har antagelig ikke helt tatt poengene mine eller satt seg inn dokumentasjonen (dvs forskningen) jeg bygger på. Se også tidligere bloggposter om dette.

For mye utdannelse?

Kristin Skogen Lund (innlegg DN lørdag 28. sept. 13) har tatt mitt poeng når det gjelder det jeg kaller «mastersyken». Se mer her: http://www.bi.no/bizreview/artikler/mastersyken/

Høy utdannelse er blitt et mål i seg selv, nesten uavhengig av innhold og relevans. Mange glemmer at det viktigste for arbeidsgivere er å skaffe riktig kompetanse. Og riktig kompetanse er ikke nødvendigvis det samme som høyest mulig utdanning. Utdanningstilbudet bør derfor være bedre forankret i reelle behov i arbeidsmarkedet.

DN Skogen Lund

Min og andres forskning viser også at både fremtidige og nåværende medarbeidere selv har alt å tjene på å ha riktig kompetanse, slik at de kan bruke mest mulig av potensialet sitt på en motiverende og meningsfylt måte. I dag er kompetanseutvikling overfokusert og kompetansemobilisering underfokusert. (Jeg skriver mer om dette i boken «Strategisk kompetanseledelse» (3. utg., 2013, Fagbokforlaget): http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245014471

/Linda Lai

Er mastergrad nøkkelen til alt?

Her er fredagens artikkel i DN, nå i nettutgaven.

Igjen takk for fantastisk mange engasjerte tilbakemeldinger på Twitter (LindaLaiProf) og mail!

Og en riktig god uke til alle!

Linda Lai

Mastersyken

Gårsdagens intervju med meg i Dagens Næringsliv, der jeg peker på «mastersyken» som rir norsk arbeidsliv og at skattebetalerne finansierer en rekke studieplasser som gir kvalifikasjoner som samfunnet ikke har bruk for, har generert en god del debatt.

Selvfølgelig trenger vi mange med høyere utdanning, eller master og doktorgrad for den del, men det viktigste er at vi har folk med riktig kompetanse, uansett nivå. I dag er det altfor stor fokus på høy utdanning, basert på troen om at all utdanning er av det gode, uansett. Det er en gjenstridig myte. Det er ikke lønnsomt, hverken privatøkonomisk eller samfunnsøkonomisk, å satse på utdanninger som ikke er forankret i et reelt behov i arbeidsmarkedet. Det er heller ikke lønnsomt å ansette folk med master eller annen høy utdanning i jobber som ikke egentlig krever en master eller høy utdanning. Feil- og overkvalifisering har en lang rekke negative effekter for både den enkelte arbeidstager, for kolleger og arbeidsmiljø, for arbeidsgiver og for samfunnet.

Her er en artikkel om mastersyken med mine egne ord:  http://www.bi.no/bizreview/artikler/mastersyken/

Det er også mer stoff om hva det egentlig betyr å være kompetent samt om det jeg kaller kompetansemobilisering i boken «Strategisk kompetanseledelse», som nettopp kom i tredje utgave: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245014471

God helg!
/L